Limba: En | Ro
Domenii de Activitate
  • Elaborarea metodelor de control a proprietăţilor electrofizice ale straturilor epitaxiale;
  • Investigarea barierelor Schottky, structurilor MOS, p-n homo- şi heterojoncţiunilor pe baza compuşilor III-V. Studiul mecanismelor de degradare în structuri semiconductoare;
  • Elaborarea metodelor şi echipamentelor noi pentru controlul parametrilor dispozitivelor semiconductoare utilizate în micro-optoelectronică;
  • Elaborarea fotoreceptorilor pentru electronica funcţională pe baza Si monocristalin şi a heterostructurilor GaAs-AlGaAs, InP-InGaAsP, GaP-SnO2;
  • Elaborarea tehnologiilor netradiţionale pentru fabricarea celulelor solare pe bază de n Si, InP, GaAs-AlGaAs;
  • Studiul elaborării senzorilor de gaze pe baza filmelor de SnO2;
  • Studii în elaborarea heterostructurilor Si - A3B5 pentru micro-optoelectronica integrată;
  • Pregătirea specialiştilor (studenţi, ingineri, Doctori) în domeniul micro-optoelectronicii;
  • Elaborarea tehnologiilor de fabricare a straturilor epitaxiale şi heterostructurilor pe baza compuşilor III-V prin epitaxie în fază lichidă.
Grupul Actual
image7

Nicolae Sîrbu

Şef Laborator, Prof. univ., Dr. Hab.

image7

Andrei Dorogan

Cercetător Ştiinţific

image7

Eugeniu Munteanu

Cercetător Ştiinţific

image7

Vitalie Secrieru

Cercetător Ştiinţific

image7

Loșmanschi Constantin

Cercetător Ştiinţific

image7

Gorgan Dumitru

Cercetător Ştiinţific

image7

Tiron Andrei

Cercetător Ştiinţific

Elaborări
teralaser-fm

Dispozitiv Fizioterapeutic Teralaser-FM

Device is made based on heterostructured infrared semiconductor laser and ultraviolet electroluminescent diodes. It has 2 emission terminals with independent ...

selective_diode

Fotodiodă cu Sensibilitate
Bidimensională Selectivă

The photodiode with selective bidimensional sensitivity (quadrant-photodiode) elaborated on the basis of InP-InGaAsP heterostructures with InGaAsP thick wide- ...

emission_module

Modul de Emisie pentru
Comunicaţii Optice

The module allows decreasing the coupling losses using an original simplified method for fiber optic communication systems. The original manufacturing method ...

collimator-diode

Modul Diodă Laser
cu Colimator

The laser diode module with collimator has a radiant flux power 500 mW, a wavelength of radiation 1.06 μm and beam divergence angle of less than 3 mrad. It w ...

modulated-sensibility-diode

Diodă Selectivă cu
Sensibilitate Modulată

The selective photodiode is made on the basis of InxGa1-xAsyP1-y multilayer heterostructure can be used for speeding up the information transmission for atmos ...

fiber-microlens

Microlentile pentru
Cuplarea Fibrelor Optice

The original making method of fiber optic components was elaborated. Tapered end with microlens was formed by a combine method of chemical etching and fusion ...

illumination-system

Sistem de Iluminare
cu Consum Mic

The system consists of light modules on the basis of electroluminescent diodes and the block of management. The block of management there is an intellectual s ...

oral-cavity-device

Dispozitiv pentru Diagnoza Ţesutului Cavităţii Bucale

The electronic device allows to make diagnostics of an oral cavity fabrics, with an opportunity of automatic correction of the characteristic of the gauge was ...

air-ionizer

Ionizator de Aer pentru Tratament Profilactic

The developed source of a high voltage for an ionizer of air on the basis of unit scheme with energy transfer by impulses allows adjusting smoothly of voltage ...

Contacte

Laboratorul de Micro-Optoelectronică,
 Universitatea Tehnică a Moldovei,
 bd. Ştefan cel Mare 168, MD2004,
 Chişinău, Republica Moldova

lmoe.utm.md
+373 22 235437
+373 22 235405
andrei.dorogan@srco.utm.md

Elaborat de: NEOADVANCED Web Design & IT Development